Moodle - kurs podstawowy

Ikona obiektów Wprowadzenie: o czym jest ten kurs?

Przewodnik, który właśnie oglądasz został stworzony jako pomoc dla użytkowników platformy LMS Moodle w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 


Ikona obiektów Czym jest Moodle?

Moodle (wym. mudl) jest pakietem programów przeznaczonym do tworzenia kursów internetowych oraz stron www.

Moodle jest dostępny za darmo jako Wolne Oprogramowanie (stosownie do Publicznej Licencji GNU). Oznacza to przede wszystkim, że Moodle jest chroniony prawem autorskim, ale każdemu użytkownikowi przysługują dodatkowe prawa. Można kopiować, używać oraz modyfikować Moodle pod warunkiem wyrażenia zgody na udostępnienie źródła osobom trzecim; pozostawienie bez zmian oryginalnej licencji i praw autorskich i stosowanie tej samej licencji do każdej pracy pochodnej.

Słowo Moodle jest akronimem Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modułowe, Dynamiczne, Zorientowane Obiektowo Środowisko Nauczania). Słowo to jest także czasownikiem opisującym proces leniwego, "od niechcenia" dochodzenia do poznania czegoś, robienia rzeczy w sposób jaki uważa się za słuszny, przyjemnego majstrowania, które często sprzyja inwencji i wnikliwości. Odnosi się to w pewien sposób zarówno do sposobu w jaki Moodle się rozwinął, jak i do sposobu w jaki uczeń lub nauczyciel uczą się lub nauczają w kursie online.


Ikona obiektów Materiały i źródła:
  1. Instrukcja obsługi i pliki pomocy platformy Moodle: http://moodle.org
  2. B. Grochowska, Z. Łojewski, Platformy edukacyjne. Zarządzanie i administrowanie, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
  3. W. H. Rice, Moodle E-Learning Course Development, Pact Publishing, Birmingham-Mumbai 2006.
  4. Dokumenty Polityki jakości nauczania na odległość w WSFiZ.